O víně

AUSTRÁLIE

AUSTRÁLIE je obklopena Indickým, Jižním a Tichým oceánem. Od Asie je oddělena Arafurským a Timorským mořem. Její pobřeží je dlouhé 25.760 kilometrů.

FRANCIE

FRANCOUZSKÁ VÍNA jsou považována za nejlepší na světě, a tento názor sdílejí dokonce i nejzuřivější konkurenti francouzských vín v Novém světě. Ačkoliv se např. vinaři z Austrálie a Kalifornie už nepokoušejí kopírovat proslulé druhy francouzských vín, stále je považují za měřítko kvality.

Velké francouzské vinařské oblasti jsou náhodným seskupením zeměpisných a klimatických podmínek a toho, čemu oni sami říkají terroir (komplexní prostředí, tedy podnebí, nadmořská výška a další faktory, které mohou ovlivnit růst a kvality révy).

ITÁLIE

ITALSKÁ VÍNA jsou bohatá svými možnostmi, chybí jim však zaměření, v důsledku toho je jejich image, nebo chcete-li - celková koncepce - ve své skutečné rozmanitosti spetitá. V Itálii se réva pěstuje tak snadno, že by člověk očekával, že po středozemní přeháňce vypučí dokonce i z trhlin na chodnících. Kromě toho je zde počet zajímavých domorodých odrůd révy vyšší naž v jakékoli jiné vinařské zemi světa včetně Francie. V Itálii však nejsou žádné velké regiony - pouze provincie, které k sobě navzájem přiléhají.

RAKOUSKO

Na Rakousko bývá nahlíženo jako na víno vyrábějící ,,klon'' Německa, avšak během posledních deseti let začalo Rakousko pomalu, ale jistě budovat svou vlastní jedinečnou vinařskou identitu a vyrábí několik mimořádně vynikajících červených vín.

Koncem sedmdesátých let minulého století se produkce vína v Rakousku zvýšila, zatímco domácí spotřeba upadala, což vyplývalo z největšího ,,jezera vína'' mimo rámec Evropského společenství.

NĚMECKO

Německo je nejsevernější vinařskou oblastí v Evropě. Kde i při své specifické klimatické a geologické podmínky zaujímá jeho produkce především vína bílá.

V Německu je celkem 102 000 ha vinic, které obhospodařuje 48 000 vinařů.

Ročně se v Německu vyrobí asi 8-10 milionů hl vína. Německo je čtvrtým největším producentem vína v Evropě a ve světovém měřítku zaujímá 9 té místo. Pětinu veškeré produkce dává Německo na export. 

NOVÝ ZÉLAND

Nový Zéland se nachází v severovýchodní části Tichého oceánu a dělí se na severní a jižní ostrov s množstvím malých ostrovů. Mezi nejznámnější patří Cookovy oDstrovy, Rakiura a Chathamovy ostrovy. 

ody Nového Zélandu sahají až k Antarktidě. Původní obyvatelé, Maorové, nazvali svou zemi ,,Aotearoa" což v překladu znamená ,,země plná bílé mlhy"

ŠPANĚLSKO

Španělsko pokračuje v nadprodukci a poskytuje více skutečně zajímavých a kvalitních vín, než by i ten nejoptimističtější kritik rozumně očekával. Co se týká místních, španělských odrůd, představuje pouze Tempranillo skutečnou třídu a s vyjímkou částí oblastí Rioja, Penedés a Ribere del Duero, žádné terroirs světové třídy doopravdy nejsou k nalezení, přesto však počet skutečně špičkových španělských vín trvale narůstá s tou výhradou, že rozruch na nejnižší úrovni stupnice kvality je nejméně tak živý, jako na úrovni nejvyšší.