FRANCIE

FRANCOUZSKÁ VÍNA jsou považována za nejlepší na světě, a tento názor sdílejí dokonce i nejzuřivější konkurenti francouzských vín v Novém světě. Ačkoliv se např. vinaři z Austrálie a Kalifornie už nepokoušejí kopírovat proslulé druhy francouzských vín, stále je považují za měřítko kvality.

Velké francouzské vinařské oblasti jsou náhodným seskupením zeměpisných a klimatických podmínek a toho, čemu oni sami říkají terroir (komplexní prostředí, tedy podnebí, nadmořská výška a další faktory, které mohou ovlivnit růst a kvality révy).

Žádná jiná vinařská země na světě nemá tak širokou škálu chladných klimatických podmínek, což umožnilo Francii produkovat kompletní spektrum klasických druhů vín - od řízných šumivých vín z oblasti CHAMPAGNE přes jemná , lahodná červená vína BURGUNDSKA až po bohatá, sladká vína z oblasti SAUTERNES. Po mnoha staletých pokusů a omylů objevili Francouzi skutečnost, že specifické odrůdy patří na určité typy půd, a prostřednictvím tohoto zjištění vyvinuli charakteristické regionální druhy vín, takže každý milovník vína dnes ví, co může očekávat od láhve z Bordeaux, z Burgundska, ze Champagne nebo z oblasti Rhony.

A to byl klíč k úspěchu francouzských vín.

FRANCIE oficiální název Francouzská republika je demokratický stát, jehož většina území se nachází v západní Evropě. Francouzskou republiku tvoří i tzv. Zámořská Francie,  která zahrnuje území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii.  

Francouzi metropolitní Francii kvůli jejímu geografickému tvaru často přezdívají L'Hexagone  ( šestiúhelník). K Francii patří také malý ostrov Korsika.

Francie je členskou zemí Severoatlantické aliance a je jedním ze zakládajících členů Evropské unie a Organizace spojených národů. Je jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veta, jednou z osmi uznaných jaderných mocností a členem sdružení osmi nejvyspělejších států světa G8. Spolu se Spojeným královstvím je Francie jedinou doposud existující koloniální velmocí. 

GEOGRAFIE : Největší část území Francie se nachází v západní Evropě,  kde hraničí na severovýchodě s Belgií a Lucemburskem, na východě s Německem a Švýcarskem, na jihovýchodě s Itálií a na jihu se Španělskem, Andorou a Monakem.

Evropská část Francie zaujímá plochu 543 965 km2 . Na severu a západě je krajina rovinatá s mírným vlněním, na zbytku území převážně pahorkatá a hornatá. Ve francouzských Alpách se nachází nejvyšší bod západní Evropy : Mont Blanc ( výška 4810 m). Další hornaté kraje země zahrnují Pyreneje, Centrální masiv, Jura, Vogézy, Armonský masiv, Ardeny.

Největšími francouzskými řekami jsou Loira, Rhone, Garonna, Seina a část toku Rýnu…Loira je nejdelší francouzskou řekou.